Personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrevsmodtagere

Vilkår for Mellemhaver's behandling af personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrevsabonnenter


Ejeroplysninger 

Dette website udbydes af: 

Mellemhaver ApS 

Viborgvej 159A

8210 Aarhus V

Telefon: 20940804 

E-mail: kontakt@mellemhaver.dk 


Personoplysninger Mellemhaver behandler

I forbindelse med udsendelse og administrering af vores nyhedsbreve, behandler vi Mellemhaver nedenstående personoplysninger, som du har oplyst i forbindelse med tilmelding til Mellemhaver's nyhedsbrev.


Navn 

E-mail adresse


Oplysningerne benytter vi i forbindelse med følgende:

Til udsendelse af nyhedsbreve til dig og udtræk af statistik i nyhedsbrevssystemet Mailchimp.


Nyhedsbrevssystem - Mailchimp

Mellemhaver bruger nyhedsbrevssystemet Mailchimp til udsendelse af nyhedsbreve.


Videregivelse til 3. mand 

Oplysningerne vi behandler, videregiver vi ikke til 3. mand.


Framelding

Du kan nemt framelde dig nyhedsbrevet, når du modtager det ca. 1 gang om måneden. 

Du kan framelde dig via et link nederst i nyhedsbrevet eller på forsiden af mellemhaver.dk, hvor du kan også kan tilmelde dig.


Hvor længe opbevarer vi oplysningerne

Dine personoplysninger gemmer vi, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Når du framelder dig slettes dine oplysninger.


Samtykke, indsigt og sletning

Ved tilmelding til nyhedsbrev gives der samtykke til indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger, som beskrevet i disse vilkår.


Hvis du tilmeldt som nyhedsbrevsmodtager, har du mulighed for at få oplyst, hvilke informationer vi har liggende om dig. Du kan få oplysningerne udleveret og slettet, hvis det ønskes. Du har også ret til at få dine data flyttet til 3. mand.


Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Mellemhaver ApS, skal du rette henvendelse på kontakt@mellemhaver.dk. Er der registreret forkerte data, ønsker du dine personoplysninger slettet eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.


Databehandleraftale

Mellemhaver har en databehandleraftale med Mailchimp.


Sikkerhed

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.


Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.


I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.


Opret gratis og nemt annoncer
Tilmeld dig vores nyhedsbrev