« Til Tips og inspiration oversigt

Ildsjæle vil redde bier og insekter og skabe et blomstrende Ærø

Blomstrende Ærø - honningurt - bivenlig plante


Tekst: Rikke Kryger

13.09.2018 - Sponsoreret artikel i samarbejde med Haveselskabet

Fotos: Indsendt af Ærøboere - Copyright: Foreningen "Blomstrende Ærø"


I Danmark har vi mangel på vilde bier og insekter og det er faktisk også et stort problem globalt. Du kan selv være med til at gøre en indsats ved ikke at bruge gift i haven og plante og dyrke insektvenlige planter, blomster, buske og træer. På Ærø har en gruppe lokale ildsjæle taget initiativ til at forbedre vilkårene for blandt andet vilde bier, insekter og fugle, så biodiversiteten ikke forringes. De vil skabe et blomstrende Ærø.


Ærø er en skøn ø, beliggende i det fynske ø-hav, hvor min familie og jeg har holdt ferie mange gange. Vi glæder os altid til at besøge øen og møde gamle og nye venner og bekendte. 


Ærøskøbing er øens idylliske by med karakteristiske brostens belagte gader og fine gamle huse i forskellige farver. Foran facaderne er der mange steder plantet stokroser. Rundt omkring på øen er der dejlig natur, store marker, havudsigt og du kan cykle rundt på øen.


På din cykeltur, vil du dog ikke møde så mange blomstrende marker og enge som før. Øen er ikke så stor, så størstedelen af øens areal er blevet opdyrket med korn og majs og mange af de naturlige og vilde blomster er forsvundet. På grund af manglende blomster er insekt-, fugle- og dyreliv truet.


En gruppe ildsjæle vil skabe et blomstrende Ærø


En gruppe ildsjæle på Ærø har taget initiativ til at få de blomstrende marker og enge tilbage, så livsgrundlaget for insekter, fugle, pattedyr og padder bliver forbedret.


Blomstrende Ærø - blomstermark


På billedet kan du se bi- og insektvenlige planter: Blandt andet stolt kavaler, honningurt, solskikker, morgenfruer, hjulkrone og kornblomster.


Blomstrende Ærø - honningurt - bivenlig plante

Honningurt


Målet er at etablere flerårige blomstrende marker og enge, med blomster der er hjemmehørende i den danske natur og derfor tilpasset dyrelivet. Foreningen "Blomstrende Ærø" samarbejder med private lodsejere, der stiller jordarealer til rådighed og der er indtil videre 17 lodsejere, som er tilmeldt projektet "Blomstrende Ærø". Projektet sker desuden i dialog med kommunens tekniske forvaltning og lokale eksperter, så blomsterfrøene er valgt udfra, at planterne kan trives i den danske natur og ikke er invasive arter.


Uden vilde bier og insekter er biodiversiteten truet. Fugle, padder og pattedyr vil forsvinde, da de lever af insekterne.


Jeg har snakket med Erik Teglbjærg, som er en af idémændene bag projektet for at høre mere om projektet "Blomstrende Ærø". Erik fortæller, at der allerede er stor opbakning og de har fået indkøbt blomsterfrø og de første blomstermarker har allerede blomstret i år til trods for, at de haft en del udfordringer med den meget tørre sommer.


Blomstrende Ærø - morgenfrue bivenlig og spiselig blomst

Morgenfrue


I foreningen "Blomstrende Ærø" afholder de også flere arrangementer og kurser blandt andet om hvordan man skaber større biodiversitet i private haver, generel viden omkring planter og urter på forskellige tidspunkter af året, hvordan man samler frø og slår med le m.m.


Et af de nyeste tiltag er et samarbejde med Marstal skole, hvor skolebørn på mellemtrinnet skal plante 3000 krokusløg, som foreningen "Blomstrende Ærø" har doneret, så der allerede i foråret vil være blomstrende og insektvenlige planter. Der er lagt vægt på at skabe flerårige løsninger og krokus planterne vil komme op igen år efter år og skabe glæde for både mennesker, insekter og vilde bier.


Når jeg kommer til Ærø næste år vil jeg glæde mig til at se nogle af de blomstrende marker og enge.


Har du lyst til at støtte op om projektet “Blomstrende Ærø”


Blomstrende Ærø - blå hjulkrone - bi- og insektvenlig blomst

Hjulkrone


Haveselskabet har valgt at støtte op om projektet, ved at fordoble det indsamlede beløb og giver det hele ubeskåret til projektet. Der bliver samlet ind i hele 2018, eller indtil der er indsamlet 20.000 kr. og der vil blive fulgt op på projektet i 2019.


Haveselskabet er en almennyttig forening. Det betyder, at de hvert år gennemfører indsamlinger til almennyttige projekter. For at leve op til kravene som almennyttig forening skal donationerne til projekterne være minimum 200 kr.


Støt med 200 kr. – enten via mobilepay på nummer 29 44 00 04 eller på konto 2228-7563587037 i Nordea, mærk venligst din indbetaling: “Ærø”. (Beløbet kan trækkes fra i skat).


Eller giv dit bidrag til "Blomstrende Ærø" her >


Du kan trække beløbet fra på selvangivelsen, hvis du opgiver dit cpr-nummer i blanketten her >


Blomstrende Ærø - blå hjulkrone bi- og insektvenlig blomstHaveselskabet er en landsdækkende non-profit forening for alle der dyrker haveglæden. Foreningen består idag af ca. 30.000 medlemmer.

Læs mere om haveselskabet her »


Læs mere om "Blomstrende Ærø" projektet her »


Find gratis og billige frø, planter og haveting på mellemhaver.dk »Annoncer
Opret gratis og nemt annoncer
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Vi besøger
Diy